Add Me!Закрыть меню навигации

ΟΙ ΔΙΚΗΓΌΡΟΙ

Добавь меня!Открытое Меню Категорий


ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΈΤΑ


  ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΈΤΑ Μεταφορά του ατυχήματος μερικές φορές οδηγούν σε διέγερση ποινικές υποθέσεις, και στη νομική πράξη, αυτό συνήθως δύσκολες περιπτώσεις. Ο οδηγός, τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας (κώδικα οδικής κυκλοφορίας) και βλάβη άλλου ατόμου, συχνά δίνει μαρτυρία, εκτός από την κατάθεση των μαρτύρων. Επιπλέον, δεν είναι πάντα αυτό γίνεται σκόπιμα.  κατάσταση […]

ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ONLINE CHAT ΔΩΡΕΆΝ


  ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ONLINE CHAT ΔΩΡΕΆΝ Το διαμέρισμα συμπληρώσει τους γείτονες, Ο καλός φίλος σταμάτησε να ανταποκρίνεται σε κλήσεις και προφανώς δεν βιάζεται να δώσει του χρήματα, με απόδειξη, μια ομάδα εργολάβων προφανώς δεν τα καταφέρνει με το χρονοδιάγραμμα και την ποιότητα επισκευές στο διαμέρισμά Σας – αυτό είναι μόνο μια […]

ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ONLINE ΔΩΡΕΆΝ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ


  ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ Η ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΔΩΡΕΆΝ Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν μπορούν να εντοπίσουν τους υπεύθυνους για τη δημιουργία μια συγκεκριμένη προβληματική κατάσταση. Έτσι, ένα χρήστη μας ενδιέφερε μέσω διαβούλευση ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ONLINE, ποιος θα τον αποζημιώσει μετά κόλπων διαμέρισμα.  σε λεπτομέρειες του τι συνέβη, ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ-σε απευθείας ΣΎΝΔΕΣΗ ενημέρωσε καθόλου […]

ΝΟΜΙΚΌΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ


  ΝΟΜΙΚΌΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ Ο δικηγόρος θα είναι σε θέση να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και πλήρως αποτελέσει περαιτέρω σχέδιο δράσης για την έξοδο από που προκύπτει σύγκρουση με το νομικό πρόσωπο και νομική ευθύνη. Αν η ερώτηση αφορά το προφίλ λειτουργίας δικηγόρο, απαντήσεις, μπορείτε να πάρετε αμέσως. Σε […]

ΝΟΜΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΆ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ


  ΝΟΜΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΆ ΤΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ Η ευρέως διαδεδομένη άποψη, ότι η άσκηση συμφωνία με την ακίνητη περιουσία είναι δυνατή μόνο μέσω εταιρία, η οποία αναλαμβάνει όλα τα ερωτήματα αναζήτησης αντισυμβαλλομένου και εκκαθάρισης των εγγράφων. Ωστόσο, σε μια κατάσταση, όταν πλευρά βρήκαμε ο ένας τον άλλο, χωρίς τη […]

ΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΕ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΕΣ


  ΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΣΕ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΕΣ Δωρεάν νομικές συμβουλές αμεα με τη βοήθεια του Διαδικτύου, στην πλειοψηφία τους φέρνει μάλλον ενημερωτικό χαρακτήρα, παρά πραγματικά βοηθά στην επίλυση οποιουδήποτε επίμαχο ζήτημα. Κάθε ξεχωριστή περίπτωση, κάθε κατάσταση περιλαμβάνει έναν τεράστιο αριθμό αποχρώσεις, που πολύ απλά δεν εξετάσει, χωρίς προσωπική συνομιλία του ειδικού […]

ΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΈΤΑ


ΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΜΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΈΤΑ     Στην εποχή μας ταχυτήτων και αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης στις μεγάλες πόλεις και εκτός οικισμών σε συνθήκες κακής ποιότητας του οδοστρώματος σχεδόν κάθε οδηγός, τουλάχιστον μία φορά γίνεται μέλος μοτοσυκλέτα – από δική του υπαιτιότητα ή από σύμπτωση. Κάθε ατύχημα – δεν είναι μόνο το άγχος […]

ΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ


  ΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία είναι ατελής. Και με αυτή τη δήλωση είναι δύσκολο να μην συμφωνήσουμε. Δυστυχώς, όλοι μας ανά πάσα στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούμε να έλθουν σε επαφή με το ποινικό υπόθεση: ενεργεί ως κατηγορούμενοι, τους υπόπτους, τους μάρτυρες ή θύματα   […]

ΝΟΜΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ


  ΝΟΜΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ Στο δικτυακό μας ενήμερους μελετήθηκαν νομικές πτυχές του έργου του διαδικτύου υπηρεσιών – αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τεχνολογικό τομέα. Θα σας πω, ποιούς νόμους και πώς ρυθμίζεται από την επιχείρηση, σε ποια μορφή δημιουργούνται της εταιρείας και πώς λειτουργούν (να κάνουν συμφωνίες, προσλαμβάνουν εργαζόμενους, πληρώνουν φόρους). Πορεία, ένας σε δύο […]

ΝΟΜΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΣΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ


  ΝΟΜΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΣΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ Νομικές συμβουλές σε δικαίωμα — είναι μια εγγύηση ότι Μπορείτε να πάρετε όλα τα κοινωνικά αγαθά, από το κράτος για Σας σχετικά με την εργασία, ως ένα σημαντικό μέρος της κοινωνικής ζωής του ατόμου. Με άλλα λόγια, νομικές συμβουλές σε δικαίωμα βοηθά τον εργαζόμενο και στον […]