ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΔΩΡΕΆΝΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΔΩΡΕΆΝ