ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ ΤΙΜΏΝ 

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ ΤΙΜΈΣ

Το μέγεθος της αμοιβής και το μέγεθος της πληρωμής των δαπανών δικηγόρο καθορίζεται κατά τη σύναψη της συμφωνίας για την παροχή νομικής βοήθειας μεταξύ δικηγόρο και το πρόσωπο, επιστροφή για νομική βοήθεια, με την επιφύλαξη της παρούσας Απόφασης, καθώς και τα προσόντα και την εμπειρία του δικηγόρου, την πολυπλοκότητα της εργασίας, επείγοντος και την ώρα της εκτέλεσης, άλλες αξίζουν την προσοχή των περιστάσεων.

 

Υπό το απόγευμα της απασχόλησης του δικηγόρου νοείται ο χρόνος κατά τη διάρκεια ορισμένων ημερολογιακές ημέρες, όταν ο δικηγόρος εκτελεί μια συγκεκριμένη εντολή του κεφαλαίου, ανεξάρτητα από την πραγματική διάρκεια του έργου.

 

Κατά την παροχή δικηγόρος, νομική βοήθεια σε σαββατοκύριακα και τις αργίες, καθώς και την παροχή νομικής βοήθειας, που σχετίζονται με την είσοδο του δικηγόρου σε άλλη πόλη, η πληρωμή της εργασίας γίνεται τουλάχιστον εις διπλούν.

 

Κατά την παροχή νομικής βοήθειας, που σχετίζονται με την είσοδο του δικηγόρου σε άλλη πόλη, η πληρωμή μεταφοράς και τα έξοδα μετακίνησης σε αυτή την περίπτωση καθορίζεται από τη συμφωνία πλευρές, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των πραγματικών εξόδων του δικηγόρου.