ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΜΕ ΈΝΑΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΜΕ ΈΝΑΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟ

 

 

Τι ακριβώς θέλω να μάθω σε δικηγόρο;

Αν μπορώ εν συντομία και με σαφήνεια να περιγράψει το πρόβλημα για τον εαυτό του;

Ποιες είναι οι απαντήσεις περιμένω;

Δεν θέλω να ακούσω επιβεβαίωση ότι γνώσει μου το ξέρεις; Μπορεί απλά θέλω μια επιβεβαίωση της ορθότητας;

Είσαι έτοιμος να πάρω την γνώμη ενός δικηγόρου, δεν είναι σύμφωνη με την προσωπική μου γνώμη;

Τι θα κάνω, αν η απάντηση είναι δικηγόρος δεν συμπίπτει με τη δική μου άποψη για το ζήτημα;

 

Από τον ίδιο τον πελάτη, έρχονται για βοήθεια»δικηγόρος», σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται η χρήση που θα λάβει από διαβούλευση.