Όλοι οι Δικηγόροι του κόσμου! Νομικό καφέ με τους δικηγόρους σε απευθείας σύνδεση.


Πώς να καταθέσει Αγωγή: Σε Βάθος Συμβουλές από έναν Εμφύλιο Δικηγόρος


Αγωγή είναι ένας τρόπος για να αναγκάσεις κάποιον που έχει θιγεί, κατά παράβαση του νόμου, να αποζημιώσει χρηματικά για ζημιές που έχουν υποστεί. Αν σας έχουν αδικήσει και να ξέρεις ότι δεν θέλω να μηνύσει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, την κατάθεση μήνυσης είναι ο μόνος τρόπος για να ξεκινήσετε. Πριν καταθέσει τη μήνυση, να προσλάβουν έναν δικηγόρο που ειδικεύεται στο θέμα Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη νομική υπόσταση για να μηνύσει, το οποίο σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε άμεσα τις τραυματισμένες ή ζημία από το άτομο που θέλω να σου κάνω μήνυση, και να μιλήσετε με τον δικηγόρο σας σχετικά με το ποιο δικαστήριο θα πρέπει το αρχείοΣχέδιο τον καλεί να αφήσει το άλλο μέρος, ξέρω ότι είστε μηνύει τους, στη συνέχεια, γράψτε μια καταγγελία που περιγράφει τι κάνεις μήνυση. Στείλτε και τα δύο έγγραφα προς τον εναγόμενο για να ξεκινήσει η αγωγή Για συμβουλές σχετικά με το πώς να προσλάβει δικηγόρο για αγωγή από Αστικές Δικηγόρος συν-συγγραφέας, συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω.