Όλοι οι Δικηγόροι του κόσμου! Νομικό καφέ με τους δικηγόρους σε απευθείας σύνδεση.


Οικογενειακό δίκαιο


Οικογενειακό δίκαιο (που ονομάζεται επίσης οικογενειακού δικαίου ή το δίκαιοοικογενειακό δίκαιο) είναι ένας τομέας του δικαίου που ασχολείται με το θέμα της οικογένειας και τις εσωτερικές σχέσεις.