ΝΟΜΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ 

ΝΟΜΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Στο δικτυακό μας ενήμερους μελετήθηκαν νομικές πτυχές του έργου του διαδικτύου υπηρεσιών — αναπτυσσόμενες εταιρείες στον τεχνολογικό τομέα. Θα σας πω, ποιούς νόμους και πώς ρυθμίζεται από την επιχείρηση, σε ποια μορφή δημιουργούνται της εταιρείας και πώς λειτουργούν (να κάνουν συμφωνίες, προσλαμβάνουν εργαζόμενους, πληρώνουν φόρους). Πορεία, ένας σε δύο μέρη: από τη μία πλευρά, θεωρούνται τυποποιημένα νομικά θέματα κάθε επιχειρηματία (δεν χρειάζεται υπηρεσία)

από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τμήματα που καλύπτουν ακριβώς (επιχειρηματικών συναλλαγών, πνευματική ιδιοκτησία).

Μορφή

 

Αλληλογραφία (μακρινός). Σε κάθε ένα από τα τμήματα πρέπει να δείτε το βίντεο (από λεπτά έως ώρες), να διαβάσει ένα κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου και μερικά επιπλέον αντικείμενα και να λύσει μία ή περισσότερες δοκιμές. Στο μάθημα παρέχονται δύο υποχρεωτική δημιουργική εργασία σε μορφή δοκίμιο με το διαγώνιο έλεγχο.

 

Απαιτήσεις

 

Το μάθημα δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις και είναι ειδικά σχεδιασμένο για μη-δικηγόρους: προγραμματιστές, οικονομολόγους, επιχειρηματίες και όποιος θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση.