ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ 

ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Καθώς την εδραίωση του κράτους δικαίου και της ανάπτυξης ανταγωνισμού στην αγορά νομική υπηρεσία όλο και μεγαλύτερη σημασία για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των οργανώσεων να αποκτήσουν την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών και οι τρόποι ρύθμισης των νομοθετημάτων. Η έλλειψη επί του παρόντος κάποια νομολογία επί του θέματος δείχνει, μάλλον, δεν είναι ότι αυτό το ζήτημα είναι επείγον, αλλά για το ότι για τη λύση του μέχρι να βρεθεί επαρκείς νομικών μηχανισμών.

 

Η έννοια των νομικών υπηρεσιών

 

Στα επίσημα έγγραφα και στην πράξη, η έννοια της»νομικές υπηρεσίες»και»νομικές υπηρεσίες»θεωρούνται

Ωστόσο, στη βιβλιογραφία έχει διατυπωθεί η άποψη ότι κάτω από νομικές υπηρεσίες θα πρέπει να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συμβάσεις, αναθέσεις, προμήθειες, διαχείρισης εμπιστοσύνης και εμπορικής παραχώρησης, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η συμμετοχή του μεσολαβητή — πληρεξουσίου, πράκτορα, αντιπροσώπου, τον διαχειριστή, κλπ, ενεργώντας είτε από το ξένο όνομα, είτε από το ίδιο του το όνομα, αλλά σε ξένα συμφέροντα.

 

Με βάση αυτό οι υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματίες δικηγόρους, θα πρέπει να καλέσετε δεν είναι νομικές οντότητες και τα νομικά, και, προφανώς, αυτό το είδος απόψεις τηρηθεί το Ανώτατο Δικαστήριο, όταν έδωσε εξηγήσεις σχετικά με ορισμένα χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσιών, έχουν νομικό χαρακτήρα