ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Παροχή νομικών υπηρεσιών για συντήρηση και λειτουργική διαχείριση νομικά και φυσικά πρόσωπα σε συνθήκες της αγοράς σχέσεις έχει γίνει πολύ συχνό φαινόμενο. Για τα νομικά πρόσωπα η εγγραφή των επιχειρήσεων και καταστημάτων, κλείσιμο συμφωνιών, κρατώντας σύμβαση εργασίας απαιτεί ειδική νομική βοήθεια. Τώρα κανένας οργανισμός ή η οικονομική δομή δεν μπορεί να αισθάνεται στη χώρα μας σε πλήρη ασφάλεια.

 

Υπηρεσίες δικηγόρων και των δικηγόρων της ζήτησης και των πολιτών για την εφαρμογή της προστασίας των δημόσιων και ιδιωτικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, σημαντική πτυχή είναι η πολιτική απορρήτου των υπηρεσιών που παρέχονται σε ιδιώτες.

 

Νομική βοήθεια, στο πλαίσιο της συντήρησης και τη συνοδεία αποδεικνύεται νομικά πρόσωπα και τους πολίτες ως: προφορικές και γραπτές συμβουλές σε νομικά θέματα; τη σύνταξη και το σχεδιασμό δηλώσεις, καταγγελίες, αναφορές και άλλα νομικά έγγραφα; εκπροσώπηση σε δικαστήρια γενικής και ειδικής δικαιοδοσίας, κλπ.

 

Το νομικό Νομικές υπηρεσίες ως στόχο την εφαρμογή και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της κοινωνικής εταιρικής σχέσης επαγγελματικής κοινότητας δικηγόρους σε θέματα νομικής βοήθειας στις επιχειρήσεις και στους πολίτες που έχουν ανάγκη εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών. Στην ιστοσελίδα, στο πλαίσιο της δωρεάν νομικής βοήθειας είναι οι δικηγόροι οδηγούν νομικές συμβουλές τόσο για τα νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν έχουν την υλική δυνατότητα να πληρώσει νομικές υπηρεσίες.Δυστυχώς, ευρείες νομικές γνώσεις στην κοινωνία μας μόλις αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά, μερικές φορές οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για βασικές νομικές έννοιες.

 

Με το πρόβλημα της επέκτασης νομικές κατακτήσεις καθημερινά πρέπει να εργάζονται σε αυτή τη δραστηριότητα. Στην κοινωνία δεν είναι ακόμα αρκετά κατανοούν τη θέση και το ρόλο των νομικών σχέσεων, και αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι το δυναμικό των δικηγόρων και των δικηγόρων στην κοινωνία που χρησιμοποιείται δεν είναι στο σύνολό της, ως αποτέλεσμα — επιχειρήσεις, μεμονωμένους επιχειρηματίες και οι πολίτες έχουν υποστεί ζημίες, παίρνουν μερικές φορές δεν είναι το νομικό αποτέλεσμα που θέλαμε, σύναψη, για παράδειγμα, αστική δυνατό.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θυγατρικών μας δικηγόροι περνούν νομικές συμβουλές στην ιστοσελίδα τα νέα Κτίρια από τις ερωτήσεις συνοδεία συναλλαγές ακινήτων.