ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΔΩΡΕΆΝ ΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ 

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΔΩΡΕΆΝ ΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ

Δωρεάν νομική βοήθεια με τη μορφή συμβουλών σε προφορική και γραπτή μορφή, βοήθεια στην κατάρτιση δηλώσεις, καταγγελίες, αναφορές και άλλα έγγραφα νομικής φύσεως, η εκπροσώπηση των συμφερόντων στα δικαστήρια, κρατικά και δημοτικά όργανα αποδεικνύεται πολίτες, που έχουν τις αξίες πριν Πατρίδα, τις γυναίκες, ανατροφή επτά και περισσότερα παιδιά, καθώς και τους εξής κατηγορίες πολιτών:

 

φτωχή (ντους εισόδημα κάτω από το επίπεδο διαβίωσης που είναι εγκατεστημένη στην περιοχή);

άτομα με ειδικές ανάγκες Ι και ΙΙ ομάδας;

οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες που διαμένουν σε σταθερές ιδρύματα κοινωνικών υπηρεσιών;

παιδιά με ειδικές ανάγκες, στα ορφανά παιδιά, παιδιά χωρίς γονική φροντίδα, καθώς και τους εκπροσώπους τους, αν μπορούν να ζητούν την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό και την προστασία των δικαιωμάτων και νόμιμων συμφερόντων αυτά τα παιδιά;

σε άτομα που επιθυμούν να αναλάβουν την ανατροφή του την οικογένεια του παιδιού, που απομένει χωρίς τη γονική μέριμνα, εφόσον κάνουν αίτηση για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε θέματα που σχετίζονται με τη συσκευή του παιδιού στην οικογένεια;

αν μπορούν να ζητούν την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό και την προστασία των δικαιωμάτων και νόμιμων συμφερόντων των υιοθετημένων παιδιών;

ανήλικος που περιέχονται σε ιδρύματα συστήματος, την πρόληψη της παραμέλησης και κακοποίησης ανηλίκων, τιμωρία σε χώρους στέρησης της ελευθερίας, καθώς και τους εκπροσώπους τους, αν μπορούν να ζητούν την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό και την προστασία των δικαιωμάτων και νόμιμων συμφερόντων των εν λόγω ανηλίκων;

οι πολίτες που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές, κατά την παροχή τους ψυχιατρική βοήθεια, στους πολίτες, αναγνωρισμένο από το δικαστήριο μπορούν να λειτουργήσουν, καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους τους, αν μπορούν να ζητούν την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε θέματα που σχετίζονται με το λογισμικό και την προστασία των δικαιωμάτων και νόμιμων συμφερόντων αυτών των πολιτών;

οι πολίτες που έχουν λάβει ως αποτέλεσμα, έκτακτης ανάγκης, βλάβης της υγείας, οικιακούς χώρους, έχασε, εν όλω ή εν μέρει διαφορετικά περιουσία, έχασε τα έγγραφα, τους συζύγους, τους γονείς, τα παιδιά πέθαναν ως αποτέλεσμα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και τρίτους, ενώ για τους εξαρτώνται από αυτόν;

στους πολίτες που ανήκουν σε εκπροσώπους των αυτοχθόνων των λαών που διαμένουν σε χώρους της παραδοσιακής κατοικίας και την παραδοσιακή οικονομική δραστηριότητα των αυτοχθόνων των λαών της επικράτειας Κρασνογιάρσκ, διατηρώντας το παραδοσιακό τρόπο ζωής, και χειροτεχνία;

μέλη οικογενειών στρατιωτικών, του προσωπικού των αρχών εσωτερικών υποθέσεων, το προσωπικό της υπηρεσίας της εκτέλεσης της ποινής, το προσωπικό των στρατευμάτων της εθνικής φρουράς, των θυμάτων (νεκρών) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της στρατιωτικής του θητείας (των καθηκόντων).