Όλοι οι Δικηγόροι του κόσμου! Νομικό καφέ με τους δικηγόρους σε απευθείας σύνδεση.


ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥΣ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ


νομικές περιλήψεις

  ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥΣ ΣΕ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ ΣΎΝΔΕΣΗ Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε πολλές νομικών πληροφοριώντόσο για τους δικηγόρους όσο και για όλους όσους νομοθεσία. ή θέλει να λύσει κάποιο νομικό πρόβλημα.   Ιστοσελίδα μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις ενότητες.   Η πρώτη ενότητα ονομάζεται"Υπηρεσίες για πολίτες". και περιέχει νομικές υπηρεσίες και νομικές πληροφορίες που θα ενδιαφέρουν κυρίως τους απλούς πολίτες. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι νομικές συμβουλές.

αποφάσεις δικαστηρίων

απαντήσεις σε συχνές σας ερωτήσεις σε διαφορετικούς κλάδους του δικαίου. υπηρεσίες για την κατάρτιση αγωγών και αιτήσεων. καθώς και χρήσιμες νομικές συμβουλές και συμβουλές δικηγόρο.   Το τμήμα αυτό θα είναι ενδιαφέρον για όλους τους πολίτες. το οποίο χρειάζεται νομικές συμβουλές ή νομική βοήθεια. Υπηρεσίες και συμβουλές που παρέχονται μόνο σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία.   Ιδιαίτερα σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να σημειωθεί"Κατάλογος δικηγόρων".

με το οποίο μπορείτε να βρείτε έναν καλό δικηγόρο κοντά σε σημεία του δωματίου.

και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα"ο Ίδιος ο δικηγόρος".

με το οποίο θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λεπτομέρειες και τις ατέλειες τους νόμους προς όφελός τους.   Η δεύτερη ενότητα με τίτλο"Υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις"παρουσιάζονται οι νομικές υπηρεσίες και οι πληροφορίες.

που θα είναι χρήσιμη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή εδώ συγκεντρώνονται τα νομικά υλικά και συμβουλές σχετικά με την επιχείρησή σας.

τότε θα πρέπει να ενδιαφέρουν όχι μόνο τους επιχειρηματίες.

αλλά και τους εργαζομένους των επιχειρήσεων. Επίσης εδώ μπορείτε να βρείτε δωρεάν βιβλία για τις επιχειρήσεις. τα δείγματα των συμβάσεων και άλλα απαραίτητα έγγραφα.   "Υπηρεσίες για τους δικηγόρους"έτσι ονομάζεται το τρίτο τμήμα. Περιέχει μεγάλη ποσότητα πληροφοριών που είναι χρήσιμες τόσο για την άσκηση τους δικηγόρους. όσο και εκείνους που το μόνο που μελετά το δίκαιο. Εδώ μπορείτε να βρείτε νομικά άρθρα. νομικό λεξικό. δωρεάν για να κατεβάσετε και να διαβάσετε βιβλία και βιβλία δικαίως. καθώς και όλα κώδικες. Επίσης εδώ μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας και ιστοσελίδα.   Στην τέταρτη ενότητα με τίτλο"Διάφορα"περιέχει διάφορες πληροφορίες. που αν άμεσα δεν σχετίζεται με τη δικηγορία. θα είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον να σας. Εδώ περιλαμβάνονται σελίδες αφιερωμένες τόπου. τον καιρό. του Κοινοβουλίου. ειδήσεις. νομικό φόρουμ. κ λπ.      .