Η ΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑΗ ΝΟΜΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ

 

 

Οι πολίτες (ιδιώτες) προσφέρουμε νομική βοήθεια σε οποιοδήποτε βαθμό — από την απλή διαβούλευση μέχρι την πλήρη επίλυση νομικό πρόβλημα χωρίς τη συμμετοχή στη διαδικασία του Πελάτη.

 

Οργανισμοί (νομικά πρόσωπα) προσφέρουμε ως λύση άμεσα προκύψει νομικό πρόβλημα, έτσι και εταιρική υπηρεσία που περιλαμβάνει όλες τις πιθανές νομικές υπηρεσίες στο σύνολό της.

Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΌΣ

 

Όλο το προσωπικό μας — οι οποίοι προχώρησαν, έχει πτυχίο νομικής και εμπειρία σε διαφορετικούς οργανισμούς νομικό τομέα (τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς, τα όργανα των εσωτερικών υποθέσεων), που συνεχώς αυξάνουν τα προσόντα της όχι μόνο εργάζεται για τη λύση των προβλημάτων των Πελατών τους, αλλά και λαμβάνοντας μέρος σε επαγγελματική νομική φόρουμ και συνέδρια.

Η ΕΙΛΙΚΡΊΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ

 

Πολλοί νομική οργάνωση ανέλαβαν ο κανόνας πρακτική να αποσπάσουν χρήματα από τους πελάτες τους, κάθε φορά δημιουργώντας για τους αντιληπτά προβλήματα, που απαιτούν επιπλέον χρέωση, εξάλλου αναβάλλουν το χρόνο λύσης υπάρχον νομικό πρόβλημα.

 

Παρέχονται νομικές μας υπηρεσίες δεν απαιτούν από Εσάς την υπερβολική του κόστους. Η λύση του προβλήματος γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τη σύμβαση για την παροχή νομικών υπηρεσιών. Η έκθεση που παράγεται από την εργασία παρέχεται σε πρώτη ζήτηση.

Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΠΤΌΤΗΤΑ ΤΗΣ

 

Η βασική αρχή της εργασίας μας -«η εργασία στην πραγματικότητα, τίποτα περισσότερο», δηλαδή όταν λάβετε νομικές συμβουλές Μπορείτε πρώτα να μάθετε αν μπορεί να λύσει Το πρόβλημα και, αν είναι δυνατόν, να πάρετε σαφείς συστάσεις και ο αλγόριθμος δράσης για την αντιμετώπιση Του θέματος.

 

Κατά τη σύναψη της σύμβασης για την παροχή νομικών υπηρεσιών ο δικηγόρος μας με απλό και κατανοητό ξεκαθαρίσει Σας, τι ακριβώς θα γίνει, σε ποιο χρονικό πλαίσιο και σε ποιο αποτέλεσμα θα οδηγήσουν όλα καθορισμένο βήματα.