Όλοι οι Δικηγόροι του κόσμου! Νομικό καφέ με τους δικηγόρους σε απευθείας σύνδεση.


εκπροσώπηση στο δικαστήριο - Μετάφραση στα ρωσικά - παραδείγματα αγγλικά Αντίστροφη Πλαίσιο


είτε δωρεάν ή με συνδρομή

Τα συστήματα αυτά θα μπορούσε να καλύψει μερικά ή όλα από τα ακόλουθα: αρχική έρευνα έξοδαδικαστικά έξοδα. αμοιβές δικηγόρων για την παροχή συμβουλών και για να πληρούν τις προϋποθέσεις για να βοηθήσει με το κόστος από το δημόσιο.

την άμυνα και την περίπτωση

ανάλογα με το μέσο Δευτεροβάθμια νομική συνδρομή περιλαμβάνει εγγυημένο από το Κράτος βοήθεια από δικηγόρο στο δικαστήριο. το οποίο περιλαμβάνει τη σύνταξη εγγράφων.