Όλοι οι Δικηγόροι του κόσμου! Νομικό καφέ με τους δικηγόρους σε απευθείας σύνδεση.


Γενικό Πληρεξούσιο - Δωρεάν Νομικές Μορφές


Εκτέλεση Κυβέρνηση Κουπόνια

Ότι εγώ, ένας ενήλικος κάτοικος του Νομού, διεύθυνση κατοικίας, τη σύνθεσή της και διορίζονται, και από αυτά τα δώρα που κάνουν, αποτελούν και διορίζει, μου την αληθινή και νόμιμη δικηγόρο να ενεργεί ως εξής, ήτοι. Προς πώληση, εκχώρηση, μεταφορά, τη μεταφορά, την ανταλλαγή, την πράξη, υποθήκης, ενεχύρου, μισθώσεως, ας, άδεια, θανάτου, αποθήκη, αντεκδίκησης, συμφωνία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε ή όλα μου τα ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, τα αποδεικτικά στοιχεία του χρέους και άλλα χρεόγραφα και άλλα προσωπικά ενσώματων και άυλων ή μικτή ιδιοκτησία, ή οποιαδήποτε κράτηση, κατοχή, συμφέρον ή δικαίωμα σε αυτήν σε δημόσια ή ιδιωτική πώληση, μετά από τέτοιους όρους, η εξέταση, και τις προϋποθέσεις, όπως μου είπε ο γενικός εισαγγελέας θα κρίνει σκόπιμο και για να εκτελέσει, αναγνωρίζουν και να παραδώσει τα εν λόγω όργανα ή γραπτά οποιουδήποτε είδους και φύσης, όπως μπορεί να είναι αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη στις εγκαταστάσεις. Συλλογή των Χρεών Να απαιτήσουμε, να συλλέγουν, να ανακτήσει, να κάνει μήνυση για, λαμβάνετε και να δώσει την παραλαβή ή έκδοση για οποιαδήποτε χρήματα, τα δάνεια, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, τα κληροδοτήματα, τα επιδόματα, τις απαιτήσεις, τις εκπτώσεις, το εισόδημα, τα ενοίκια, κέρδη, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους, τώρα ή στο εξής, λόγω ή να γίνει εξαιτίας μου ή οποία δε μπορεί να είναι ή εφεξής να γίνει με τίτλο

α) Να εγκρίνει και να διαπραγματευτούν για οποιαδήποτε και όλες σκοπούς όλα τα γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, σχέδια ή άλλα αξιόγραφα ή μη-γραμμάτια πληρωτέα σε μένα ή να μου διαταγή.

Για να εκτελέσετε κουπόνια για λογαριασμό μου για οποιαδήποτε και όλα τα επιδόματα, αποζημιώσεις και επιστροφές σωστά που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση των ηπα ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή τμήμα αυτής. Κατάθεση Χρημάτων και Άλλων περιουσιακών στοιχείων. Για να καταθέσετε στο δικηγόρο μου ή το όνομα μου, ή από κοινού με τα ονόματά μας, σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων, και να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή όλες οι καταθέσεις μου σε οποιαδήποτε στιγμή, έγινε από εμένα στο λογαριασμό μου. Το Δανεισμό Των Χρημάτων. Να δανειστούν χρήματα στο όνομά μου, όταν κρίνεται αναγκαίο, για να μου πει δικηγόρος με τέτοιους όρους όπως μου είπε ο γενικός εισαγγελέας φαίνεται σωστό και να εκτελέσει τέτοια μέσα, όπως μπορεί να είναι αναγκαία για τον σκοπό αυτό. Την απόκτηση του Ακινήτου.

Για να αγοράσετε, να λάβετε, να μισθώσει, να αποδεχθεί ή να αποκτήσει με άλλο τρόπο στο όνομά μου και για λογαριασμό μου, ιδιοκτησίας, πραγματικό, προσωπικό ή μικτή, με τέτοιους όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις, όπως μου είπε ο γενικός εισαγγελέας πρέπει να θεωρούν σωστή. Ανάκτηση της Κατοχής του Ακινήτου.

Για να εξαγάγετε, να καταργήσετε ή να ανακουφίσει τους ενοικιαστές ή άλλα πρόσωπα, και να ανακτήσει την κατοχή της κανένα ακίνητο, αληθινή, προσωπική ή μικτής, στο οποίο τώρα ή στο εξής θα μπορούν να έχουν ένα ενδιαφέρον. Της ασκήσεως της προσφυγής.

Να ινστιτούτου, να διατηρήσει, να υπερασπιστεί, τον συμβιβασμό, τη διαιτησία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει, οποιαδήποτε και όλες τις δράσεις, κοστούμια, συνημμένα ή άλλη νομική διαδικασία, ή εναντίον μου. Φορολογικές Δηλώσεις Να προετοιμάσουν και να εκτελέσουν οποιαδήποτε φορολογικών δηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, Ομοσπονδιακή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Κατάσταση με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος, της Κοινωνικής Ασφάλισης, φορολογικές δηλώσεις, και Ομοσπονδιακές και Κρατικές πληροφορίες και εκτιμήσεις επιστρέφει για να εκτελέσει τυχόν αξιώσεις για την επιστροφή, διαμαρτυρίες, αιτήσεις για έκπτωση, αναφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες Πίνακας των Φορολογικών Προσφυγών ή οποιοδήποτε άλλο Συμβούλιο ή το Δικαστήριο, Ομοσπονδιακό ή πολιτειακό, συναινεί και παρεκκλίσεις προσδιορισμός και εκτίμηση των φόρων και συναινέσεις και παραιτήσεις, συμφωνώντας να μεταγενέστερο προσδιορισμός και εκτίμηση των φόρων από ό, τι προβλέπεται από το καταστατικό της περιορισμοί για να λάβετε και να εγκρίνει και να συλλέγουν επιταγές για την εξόφληση της τυχόν επιστροφής των φόρων για να εξετάσει και να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, εκθέσεις και άλλες πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιαδήποτε άλλη φορολογική αρχή, Ομοσπονδιακή ή Κράτος, σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω θέματα. Τα αυτοκίνητα Για να εκτελέσει και να παραδώσει το κατάλληλο πρόσωπα και αρχή και όλα τα έγγραφα, τα μέσα και τα έγγραφα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση σωστή καταγραφή των αυτοκινήτων στα οποία τώρα ή μπορεί στο μέλλον να έχουν συμφέρον, ή την πώληση αυτών και τη μεταβίβαση του νομικού τίτλου αυτά, όπως απαιτείται από το νόμο, και να συλλέγουν και παραλαβής για όλα τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στην εξέταση των εν λόγω πώληση και τη μεταφορά.

ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ, έχω εξουσιοδοτήσει την ανωτέρω δικηγόρο για να εκτελέσει, να αναγνωρίσουμε και να παραδώσει κάθε μέσο κάτω από τη σφραγίδα ή με άλλο τρόπο, και να κάνει όλα τα πράγματα που απαιτούνται για να πραγματοποιήσει την πρόθεση του παρόντος, δια του παρόντος, για τη χορήγηση εις μου, είπε ο γενικός εισαγγελέας πλήρη δύναμη και την εξουσία να ενεργεί και αφορούν τις εγκαταστάσεις, όπως πλήρως και αποτελεσματικά, όπως μπορώ να κάνω αν προσωπικά του παρόντος. Υπό την ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ, ωστόσο, ότι όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές κατωτέρω μου ή για λογαριασμό μου πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στο όνομά μου, και ότι όλες οι εγκρίσεις και πράξεις που εκτελούνται από μου, είπε ο γενικός εισαγγελέας για την διενέργεια των ανωτέρω εξουσιών πρέπει να περιέχει το όνομα μου, που ακολουθείται από ότι μου είπε ο γενικός εισαγγελέας και η ονομασία"δικηγόρος-στην-πραγματικότητα". Επιπλέον δηλώνω ότι οποιαδήποτε πράξη ή πράγμα νόμιμα κάνει κατωτέρω μου είπε δικηγόρος θα πρέπει να είναι δεσμευτική για τον εαυτό μου και τους κληρονόμους μου, νομική και προσωπική αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, είτε το ίδιο πρέπει να έχει γίνει είτε πριν είτε μετά το θάνατό μου, ή άλλες ανάκληση αυτού του οργάνου, εκτός εάν και έως ότου αξιόπιστων πληροφοριών ή ειδοποίηση πρέπει να έχουν παραληφθεί από μου, είπε ο γενικός εισαγγελέας. ΣΕ πιστωση των ΑΝΩΤΕΡΩ, έχω ορίσετε το χέρι μου και να σφραγίσει αυτή την ημέρα. ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ, ήρθε και εμφανίστηκε μπροστά μου, η υπογράφουσα αρχή για τη διεθνή δικαιοδοσία προαναφερθέντα, το μέσα με το όνομα, που αναγνώρισε ότι υπέγραψε, εκτελούνται και παραδίδονται στον ανωτέρω Πληρεξούσιο για την ημέρα και το έτος που προβλέπονται σε αυτό.