ΒΟΉΘΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΔΙΚΗΓΌΡΟ 

ΒΟΉΘΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΔΙΚΗΓΌΡΟ

Οικογενειακές διαφορές — ένα φαινόμενο αρκετά συχνό. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι δυνατή η επίλυση σε καλά με αμοιβαία συναίνεση των μερών. Ωστόσο, υπάρχουν συχνά περιπτώσεις, όταν η διαφορά δεν μπορεί να λυθεί με διαπραγματεύσεις και οι σύζυγοι όμως πρέπει να επικοινωνήσετε για βοήθεια στο οικογενειακό δικηγόρο μου και να κάνω καταγγελία του γάμου, το τμήμα του ακινήτου, υποχρεώσεις και άλλα θέματα. Οικογενειακό δίκαιο είναι μία από τις κορυφαίες βιομηχανίες δικαιώματα σε μια χώρα που ρυθμίζει -οικογενειακές σχέσεις.

 

Η βασική νομική πράξη που διέπει τα οικογενειακά θέματα, είναι μια Οικογενειακή Κώδικα. Αυτός, είναι ο κύριος του νόμου, στην οποία βασίζονται οι δικηγόροι και οι δικηγόροι κατά την υπεράσπιση των συμφερόντων του πελάτη.

Οικογενειακό δικηγόρος ή ο δικηγόρος που απαιτείται όταν αντιμετωπίζετε τα ακόλουθα είδη οικογενειακών διαφορών:

 

που προέρχονται από -οικογενειακών σχέσεων των συζύγων;

απορρέουν από έννομες σχέσεις»σύζυγοι-παιδιά»;

οι λοιπές οικογενειακές διαφορές.