Όλοι οι Δικηγόροι του κόσμου! Νομικό καφέ με τους δικηγόρους σε απευθείας σύνδεση.


Αστική ευθύνη νομικό ορισμό της αστικής ευθύνης


πιθανή ευθύνη για την καταβολή της αποζημίωσης ή άλλο δικαστήριο για την επιβολή του σε μια δίκηόπως διακρίνεται από την ποινική ευθύνη.

που σημαίνει ανοιχτή τιμωρία για ένα έγκλημα.